Komunikat

W związku z  podjętą przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi inicjatywą zmierzającą do utworzenia aplikacji, której celem będzie promocja produktów oraz działalności osób i podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, a także ułatwienie prowadzenia przez te podmioty działalności handlowej i umożliwienie im reklamy, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie Ministerstwu Państwa danych osobowych, będących w posiadaniu organów Inspekcji Weterynaryjnych.

czytaj całość

Komunikat

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Kraj. poszukuje osób do wykonywania zadań określonych w art. 16 ustawy o inspekcji weterynaryjnej niebędących pracownikami inspekcji weterynaryjnej, a posiadających tytuł lekarza weterynarii lub posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności badań laboratoryjnych mięsa na obecność włośni.

czytaj całość

Komunikat

Zarządzenie nr 21

Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

czytaj całość