Komunikat

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich ogłasza, że od dnia 03.11.2020r. będą przyjmowane dokumenty dotyczące wyznaczenia lekarzy weterynarii i innych osób niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji zadań Inspekcji określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjne. Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny złożyć pisemne deklaracje o gotowości do wykonywania czynności urzędowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje do dnia 30.11.2020r. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Strzelcach Kraj.

Wyznaczenie dotyczy roku 2021 w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia.

  1. Komunikat PLW w Strzelcach Kraj.
  2. Oświadczenie zleceniobiorcy 2021
  3. Oświadczenie-konflikt interesów
  4. Oświadczenie-samochód 2021
  5. Zgłoszenie gotowości 2021

Komunikat

W związku z  podjętą przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi inicjatywą zmierzającą do utworzenia aplikacji, której celem będzie promocja produktów oraz działalności osób i podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, a także ułatwienie prowadzenia przez te podmioty działalności handlowej i umożliwienie im reklamy, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie Ministerstwu Państwa danych osobowych, będących w posiadaniu organów Inspekcji Weterynaryjnych.

czytaj całość

Komunikat

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Kraj. poszukuje osób do wykonywania zadań określonych w art. 16 ustawy o inspekcji weterynaryjnej niebędących pracownikami inspekcji weterynaryjnej, a posiadających tytuł lekarza weterynarii lub posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności badań laboratoryjnych mięsa na obecność włośni.

czytaj całość

Komunikat

Zarządzenie nr 21

Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

czytaj całość