Komunikat

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich ogłasza, że od dnia 03.11.2020r. będą przyjmowane dokumenty dotyczące wyznaczenia lekarzy weterynarii i innych osób niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji zadań Inspekcji określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjne. Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny złożyć pisemne deklaracje o gotowości do wykonywania czynności urzędowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje do dnia 30.11.2020r. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Strzelcach Kraj.

Wyznaczenie dotyczy roku 2021 w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia.

  1. Komunikat PLW w Strzelcach Kraj.
  2. Oświadczenie zleceniobiorcy 2021
  3. Oświadczenie-konflikt interesów
  4. Oświadczenie-samochód 2021
  5. Zgłoszenie gotowości 2021